Program razvoja podeželja

NAZIV AKTIVNOSTI:
Prejemnik sredstev iz Podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

POVZETEK:
Mladi prevzemnik Kapun Erik prevzema specializirano čebelarsko kmetijo v vasi Vaneča v Občini Puconci na Goričkem. Kmetija je že dolga leta usmerjena v čebelarstvo in ima na tem področju bogato tradicijo. Mladega prevzemnika je za čebelarjenje navdušil njegov oče. Z leti so povečevali obseg čebelarske proizvodnje do te mere, da bi lahko čebelarjenje omogočilo delovno mesto na kmetiji, še posebej pa po tem, ko so pričeli tudi z vzrejo matic. Kmetija tako danes čebelari z v povprečju z do 190 čebeljimi družinami.

GLAVNE DEJAVNOSTI:
V okviru prevzema kmetije želi mladi prevzemnik izvesti posamezne investicije, ki bodo prispevale k večji specializaciji čebelarske proizvodnje in k večji konkurenčnosti.

CILJI:

  • Glavni razvojni cilj povečanje proizvodnih kapacitet.
  • Nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme.
  • Nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) za potrebe kmetijskega gospodarstva (strojne in programske opreme).
  • Nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije za zmanjšanje zanosa FFS in razkuževanje semena.
  • Nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije in strojne opreme, namenjene manjši porabi fitofarmacevtskih sredstev.
  • Vključitev v podukrep Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti. Usposabljanje, svetovanje in izobraževanje.

PRIČAKOVANI REZULTATI:
Mladi prevzemnik Erik želi s prevzemom kmetije nadgraditi začeto delo, priložnosti za razvoj pa vidi v povečani vzreji matic in povečani promociji ter neposrednem trženju medu in čebeljih izdelkov, saj se zaveda, da je na tem področju največja dodana vrednost, obenem pa je še precej priložnosti za razvoj. Ker verjame v razvoj svoje kmetije se je odločil, da si bo na kmetiji ustvaril delovno mesto.

Brezplačna poštnina za nakupe nad 100€V trgovino
+