Pravno obvestilo

Pravno obvestilo se nanaša na spletno mesto Medeni zaklad (www.medenizaklad.si) in vse njene pod-strani. Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva na elektronskem naslovu Medeni zaklad (www.medenizaklad.si) so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine družbe Medeni zaklad za Slovenijo. V določenih primerih so zaščitene s pravicami družb, katerih vsebine so vključene v projekt Medeni zaklad (www.medenizaklad.si).

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na strani Medeni zaklad (www.medenizaklad.si) so informativne narave. Družba Medeni zaklad, ki s stranjo upravlja na ozemlju Slovenije, se bo trudila za optimalno delovanje, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo strani. Vsi uporabniki uporabljajo spletno strani Medeni zaklad (www.medenizaklad.si) na lastno odgovornost. Niti družba Medeni zaklad, niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi strani ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na straneh Medeni zaklad (www.medenizaklad.si) ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Družba Medeni zaklad tudi ne more biti odgovorna za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Družba Medeni zaklad ne more biti odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe strani Medeni zaklad (www.medenizaklad.si).

Družba Medeni zaklad se bo trudila za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.

Družba Medeni zaklad lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacij in gradiv, ki so prikazana na strani Medeni zaklad (www.medenizaklad.si) in njenih pod-straneh (besedila, slike, videi), ni dovoljeno prenašati brez pisnega dovoljenja podjetja Medeni zaklad. Dovoljeno je tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano.

Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa Medeni zaklad (www.medenizaklad.si) za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo. Družba Medeni zaklad ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s stranmi Medeni zaklad (www.medenizaklad.si). Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost družbe Medeni zaklad za vse primere izključena. To pravno obvestilo lahko družba Medeni zaklad kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate. Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.