Slovenski med z geografsko označbo

Zakaj izbrati slovenski med 

Med je eden izmed najbolj znanih čebelarskih pridelkov. Zagotovo ste ga že vsi poskusili. Strokovni viri navajajo, da povprečen Slovenec na leto poje en kilogram medu. Slovenija ima bogato čebelarsko tradicijo in čebelarji s ponosom nadaljujemo delo naših babic in dedkov čebelarjev. Značilen slovenski čebelnjak, pestra čebelarska zgodovina, lepe panjske končnice in navsezadnje naša avtohtona kranjska čebela so značilnosti, katere pozna skoraj ves svet.

Ampak vsekakor ni vsak med enak. Zaradi različnih razlogov določena podjetja uvažajo med iz tujine, iz drugih celin v Slovenijo. To seveda potem ni slovenski med z geografsko označbo in je tudi med vprašljive kakovosti. Pomembno je, da v naše telo ne vnašamo tujih snovi, ki jih ne poznamo in, da s tem tudi podpiramo domače slovensko kmetijstvo ter čebelarstvo. Porabniki imamo danes veliko možnosti pri nakupu različnih živil, ampak smo vedno bolj pozorni na kakovost in poreklo živil, ki jih vnašamo v svoje telo in prav je tako.

Slovenski med z geografsko označbo je lep simbol slovenske tradicije in z njim ohranjamo podobo slovenskega podeželja. Zelo pomemben pa je tudi zaradi tega, ker postaja del samooskrbe v Sloveniji.

slovenski med

Pri Medenem zakladu radi poudarimo, da moramo spoštovati, podpirati in imeti radi slovenske produkte. Slovenija je lepa in bogata dežela, polna delovnih ljudi ter kakovostnih produktov. Zato smo se odločili, da vam v naši spletni trgovini Medeni zaklad ponudimo kakovosten Slovenski med z geografsko označbo. 

Kaj v resnici pomeni »SMGO«

Vsaka dejavnost zahteva upoštevanje določene higienske prakse in tako moramo v čebelarstvu upoštevati dobro čebelarsko prakso. Na tak način poskrbimo, da je naš pridelan slovenski med visoke kakovosti in varen, za nas ter za kupca. 

»SMGO« je kratica zaščitenega imena, ki pomeni »Slovenski med z geografsko označbo«. Lastnik tega zaščitenega imena je Čebelarska zveza Slovenije, ki je društvena, neprofitna strokovna organizacija in skrbi za uresničevanje skupnih interesov vseh čebelarskih društev. Skupaj s čebelarskimi društvi so pripravili kriterije in pravila za shemo. Nudili so tudi izobraževanja za več kot 60 kontrolorjev medu, ki so danes razporejeni po celotni državi. Zaščitena blagovna znamka »SMGO« je nastala novembra 2013 z željo po približanju evropskim standardom in je 19. slovenski proizvod, ki je registriran pri Evropski komisiji v Bruslju. V Sloveniji poznamo poleg omenjene zaščitene blagovne znamke še dve zaščiti geografskega poimenovanja, to sta Kočevski gozdni med in Kraški med z zaščiteno označbo porekla.

Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo je med, ki se razlikuje od ostalega medu v Sloveniji, ker ga določajo zelo stroga merila kakovosti. V blagovno znamko »SMGO« so vključeni cvetlični, akacijev, lipov, smrekov, kostanjev, gozdni in hojev med. To so v Sloveniji tudi najbolj pogostejše vrste medu zaradi tipične rastlinske pestrosti, značilne za Slovenijo.

Pri Medenemu zakladu med pridelujemo s skrbnostjo in odgovornostjo ter verjamemo v najvišjo kakovost našega medu. Zato smo pridobili certifikat »Slovenski med z geografsko označbo« v skladu z veljavnimi predpisi na tem področju. Zaščiteno ime medu jamči našemu kupcu, da je kupil naraven, v Sloveniji pridelan med, ki izpolnjuje vse pogoje, ki jih določa veljavna zakonodaja. To je varen med, takšen, kot so ga proizvedle naše čebele.

Kako prepoznamo Slovenski med z geografsko označbo

»Med s tradicijo, višje kakovosti in znanega porekla.«

Prepoznamo ga enostavno, saj v svoje ime vključuje ime naše države. Človek ima kar dober občutek, ko vidi, da je domači proizvod. Takšen med mora imeti znan izvor oziroma poreklo, obvezno mora biti pridelan znotraj območja Republike Slovenije. 

Slovenski med z geografsko označbo je zagotovo visoka dodana vrednost pridelka, ki na domačem trgu dosega tudi primerno višje cene.

Strogi kriteriji, ki določajo »SMGO«

V shemo višje kakovosti »Slovenski med z geografsko označbo« se lahko vključijo čebelarji, ki izpolnjujejo pogoj, da čebelarijo znotraj območja Republike Slovenije. Število čebeljih družin ali količina pridelanega medu nista pogoja za vključitev v shemo. Ena izmed značilnosti za »SMGO« je, da vsebuje cvetni prah rastlin, ki rastejo izključno na območju Republike Slovenije. Znotraj območja Republike Slovenije morajo čebelarji izvesti tudi točenje medu, skladiščenje in polnjenje v embalažo za prodajo.

Slovenski med z geografsko označbo mora vsebovati manj kot 18,6 % vode in manj kot 15 mg/kg HMF(kratica za organsko spojino hidroksimetilfurfural, ki predstavlja nevarnost za čebele). Izpolnjevati mora tudi kriterije, ki se navezujejo na Ph vrednost medu, električno prevodnost in vsebnost sladkorjev v medu. 

V Pravilniku o slovenskem medu z zaščiteno geografsko označbo so določeni pogoji in dolžnosti pridelovalca za slovenski med, ki nakazujejo višjo kakovost in znano poreklo medu. Čebelarska zveza Slovenije izvede pred pridobitvijo certifikata presojo pri predelovalcu medu, kjer preverijo obrat in pogoje pridelovanja medu. Pri presoji  obrata se pogleda način čebelarjenja, zdravstveno stanje čebel, krmljenje čebel, kakovost medu in vso potrebno dokumentacijo. V primeru, da čebelar s svojim delom ne ustreza vsem kriterijem in zahtevam, mora pomanjkljivosti nujno odpraviti. Vsak čebelar mora imeti samokontrolo, ravnati se mora po načelih HACCP sistema in voditi ustrezno dokumentacijo ter čebelarski dnevnik. Izpolnjevati mora obrazce, ki se nanašajo na količine medu, sledljivost, vzorčenje, senzorično oceno medu, označevanje medu, število čebeljih družin v sistemu »SMGO in premike na čebeljo pašo. 

Kakovostni kriteriji in značilnosti, ki določajo Slovenski med, so naslednji:

Med odlikuje odlična kakovost

Med je pridelan in polnjen na območju Slovenije

Je popolnoma naraven pridelek čebel, brez konzervansov in barvil

Strožji kriteriji kakovosti - SMGO med lahko vsebuje največ 18,6% vode

Pridelovalec medu ima vzpostavljeno samokontrolo na osnovi HACCP in vodi dokumentacijo

Vsebuje cvetni prah rastlin, ki rastejo na območju Slovenije

Zagotovljena je sledljivost vsakega kozarca

Značilna lahka prepoznavnost medu z zaščitno prelepko

Pomemben element in zagotovilo resnosti sistema SMGO je zunanji in notranji nadzor

Le ustrezna tehnologija čebelarjenja lahko zagotavlja, da je kakovost slovenskega medu v trgovini enaka kot v čebeljem panju. To je zelo pomembno vodilo. Veseli smo, da smo tudi mi del te kakovostne blagovne znamke Slovenski med z geografsko označbo in vam v naši spletni trgovini Medeni zaklad lahko ponudimo čebelje pridelke, tako rekoč naravnost iz čebeljega panja.

Pogosta vprašanja in odgovori

Zakaj se priporoča nakup slovenskega medu?

S takšnim dejanjem podpiramo slovensko kmetijstvo – čebelarstvo in pridelavo lokalne prehrane. Med iz tujine je vprašljivega porekla in vprašljive kakovosti.

Kaj pomeni »Slovenski med z geografsko označbo«?

To je zaščitena blagovna znamka. Med, ki pridobi takšno označbo, je med tradicije, višje kakovosti in znanega slovenskega porekla. Določajo ga stroga merila.

Katere vrste medu lahko pridobijo zaščitno ime »Slovenski med z geografsko označbo«?

To so najbolj pogoste in značilne vrste medu za Slovenijo, zaradi značilnih slovenskih rastlinskih vrst. Sem spadajo cvetlični, akacijev, lipov, smrekov, kostanjev, gozdni in hojev med.

Brezplačna poštnina za nakupe nad 100€V trgovino
+